Scroll Top

Technology and service

Technology and service
Innovation at your fingertips

Welcome to a world where technology meets your wildest ideas! This is where innovation meets tradition, allowing you to overcome common production challenges with ease and efficiency. Explore our leading services in CNC machining, 3D printing, CNC plotter cutting, hydraulic systems and servo controls.

Immerse yourself in a world where quality, precision and innovation go hand in hand and discover how we can help your projects reach new heights.

Hydraulic cylinders and power steering

We specialize in quick and high-quality repairs of hydraulic and telescopic cylinders, and power steering for trucks, trolleybuses and buses. We offer excellent service with short delivery times.

CNC machining of plastics and rubber

We provide high-end CNC machining of plastics and rubber, with an emphasis on precision and quality. Our services include working with various materials, from small series to mass production.

Cutting on CNC plotters

We offer top CNC cutting on plotters for the making of flat products to order. Using an oscillating knife and milling unit, we process materials to a high level of precision and quality, ideal for a wide range of applications.

3D printing

We offer 3D printing ideal for prototype production or small to medium series of up to 500 pieces. We specialize in spare parts, jigs, templates and more, with use in various industries. 

Are you interested?

Do you need a customized seal for your specific project?
Trust us with your requirements and we'll prepare a specific solution for you,
that fits perfectly. Contact us today!

Why choose us?

Our experience and constant focus on the quality enable us to deliver solutions that exactly match your needs. Read a few key reasons why you should work with us.

Personal approach to orders

Every order is unique to us. We carefully communicate with every client in order to understand their specific needs and choose a solution that suits them exactly.

High quality of materials

We use only high-quality materials, which makes our seals last longer and offer optimal performance in various conditions.

Modern technology and equipment

By investing in the state-of-the-art technology and machinery, we are able to produce seals with high precision and in short lead times.

Professionally trained team

Our team consists of experts who are constantly learning and improving in their field. This enables us to guarantee the quality and reliability of all our products.

testimonials of our clients

Ing. Pavlína Kyrychová
Bohemia Seal s.r.o

Velmi oceňujeme Vaši odbornost, pečlivost a rychlost, kterou věnujete našim potřebám. Spolupráce s Vaší firmou je pro nás velmi přínosná, a to zejména díky profesionálnímu přístupu a rychlému řešení našich požadavků.

Radka Jonášová
GZ Media, a.s.

Na vaší firmě si vážíme především rychlé, jasné a výborné komunikace a slušného jednání. Déle spolehlivosti, včetně termínů dodání, což bohužel v dnešní době u každého dodavatele není.

Redleta s.r.o.
Michal Kopčáni

Rychlost dodávek a 100% kvalita u všech dodávek.
Komunikace a pomoc při řešení složitých případů.

Martin Baier
Firma Argutec s.r.o.

Pro výrobu našich produktů je klíčová nejen stálá kvalita a dobrá cena, ale také podpora při vývoji a inovacích. Invarex nám vždy nejen navrhne vhodný materiál, ale také dodá ověřovací sérii.

Ing. Gabriela Vítová
Karla Hydraulics s.r.o.

Naše spolupráce probíhá již několik let na velmi profesionální úrovni, oceňujeme komunikativnost a flexibilitu, rychlé řešení našich objednávek, technickou podporu a rychlost dodávek.