Scroll Top

Products

Products
Precision and Innovation in Every Piece

Discover products that define industry standards and deliver innovative solutions for your specific needs. Choose from custom-made seals, standard sealing elements and seal kits, to specialized products like wiper rubbers, flat seals and a wide range of bearings, adhesives and sealants. Each category is carefully selected and designed to provide not only a functional solution, but also the highest level of quality and performance. Explore our range and find the ideal products to enhance the efficiency and quality of your operations.

Custom gasket manufacturing

We create custom gaskets for prototype, vintage automotive, and industrial applications with rapid production capabilities for emergency conditions.

Standard sealing elements

A wide range of sealing elements from reputable manufacturers, with fast availability from stock for your urgent needs.

Sealing kits

Complete sealing kits for hydraulic cylinder and injector maintenance, ready in stock for just in time delivery.

Wiper blades for washing machines

The only manufacturer of wiper rubbers in the Czech Republic with an extensive database and a bespoke manufacturing service to suit your requirements.

Flat (flange) seals

High quality gaskets for a wide range of applications, from chemical to piping systems.

Bearings, adhesives and sealants

A quality range of bearings from a variety of brands and high performance adhesives and sealants for your specific applications.

Are you interested?

Do you need a customized seal for your specific project?
Trust us with your requirements and we'll prepare a specific solution for you,
that fits perfectly. Contact us today!

Why choose us?

Our experience and constant focus on the quality enable us to deliver solutions that exactly match your needs. Read a few key reasons why you should work with us.

Personal approach to orders

Every order is unique to us. We carefully communicate with every client in order to understand their specific needs and choose a solution that suits them exactly.

High quality of materials

We use only high-quality materials, which makes our seals last longer and offer optimal performance in various conditions.

Modern technology and equipment

By investing in the state-of-the-art technology and machinery, we are able to produce seals with high precision and in short lead times.

Professionally trained team

Our team consists of experts who are constantly learning and improving in their field. This enables us to guarantee the quality and reliability of all our products.

testimonials of our clients

Ing. Pavlína Kyrychová
Bohemia Seal s.r.o

Velmi oceňujeme Vaši odbornost, pečlivost a rychlost, kterou věnujete našim potřebám. Spolupráce s Vaší firmou je pro nás velmi přínosná, a to zejména díky profesionálnímu přístupu a rychlému řešení našich požadavků.

Radka Jonášová
GZ Media, a.s.

Na vaší firmě si vážíme především rychlé, jasné a výborné komunikace a slušného jednání. Déle spolehlivosti, včetně termínů dodání, což bohužel v dnešní době u každého dodavatele není.

Redleta s.r.o.
Michal Kopčáni

Rychlost dodávek a 100% kvalita u všech dodávek.
Komunikace a pomoc při řešení složitých případů.

Martin Baier
Firma Argutec s.r.o.

Pro výrobu našich produktů je klíčová nejen stálá kvalita a dobrá cena, ale také podpora při vývoji a inovacích. Invarex nám vždy nejen navrhne vhodný materiál, ale také dodá ověřovací sérii.

Ing. Gabriela Vítová
Karla Hydraulics s.r.o.

Naše spolupráce probíhá již několik let na velmi profesionální úrovni, oceňujeme komunikativnost a flexibilitu, rychlé řešení našich objednávek, technickou podporu a rychlost dodávek.